Departaments

Bases Edafològiques i Fisiologia Vegetal

En aquest departament s’agrupen investigadors principalment dedicats a les Ciències del Sòl i a la Fisiologia de les plantes.

Sanitat i Producció Animal i Vegetal

En aquest departament s’agrupen investigadors principalment dedicats a la Producció Vegetal i Animal i a la Sanitat de Cultius Agrícoles i Ramaders

Producció Pesquera

En aquest departament s’agrupen investigadors principalment dedicats a la Producció pesquera en piscifactories

D’Eficiència en l’Ús de l’Aigua

En aquest departament s’agrupen investigadors principalment dedicats a l’Eficiència en l’Ús de l’Aigua per a les plantes i cultius i a les tecnologies de reg