Producció i Protecció Agroalimentària

Personal

Diego Olmo García
Dr. Enginyer Agrónomo- Responsable del Laboratori Oficial de Sanitat Vegetal de les Illes Balears