Producció pesquera

En aquest departament s’agrupen investigadors principalment dedicats a la Producció pesquera en piscifactories

Publicacions recents

    Personal