Divulgació

En el marc del seu esperit de servei a la societat, l’ INAGEA es planteja com un dels seus objectius fundacionals la difusió de l’activitat científica que desenvolupa. Aquesta labor és essencial si es pretén que aquesta activitat arribi al conjunt de la societat i, en particular, al sector agroalimentari, principal destinatari de l’activitat desenvolupada en el si de l’institut.

Amb aquest fi, les activitats de divulgació s’organitzen en diferents àmbits i suports, prioritzant, d’una banda, la publicació d’articles en revistes de divulgació que tenen una àmplia difusió entre els professionals, i, per l’altra, la celebració de jornades i cursos d’extensió en els quals s’interactua de forma directa amb representants del sector agroalimentari.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015