Águeda Pons Barro

Doctora en Veterinària
SEMILLA

* Formació:
Màster en Zootècnia i Gestió Sostenibles: Ramaderia Ecològica i Integrada. Facultat de Veterinària de Còrdova, 2009.
Doctoranda en Recursos Naturals i Gestió Sostenible.
Assistència a diversos congressos, cursos i jornades relacionats amb l'activitat laboral.
* Experiència laboral:
Contractes laborals i diverses prestacions de serveis a l'empresa pública Institut de Biologia Animal de Balears (IBABSA), actual Servei de Millora Agrària i Pesquera de les Illes Balears (LLAVOR), des de 1989 fins a l'actualitat, inicialment dins l'àmbit de Sanitat Animal (campanyes de sanejament i control de situacions epidemiològiques, actuacions d'emergència) i posteriorment en Producció Animal, en què destaca com a activitat principal la de responsable dels programes dels recursos genètics animals.
Des de 1989 fins a 2004 desenvolupa activitats lliures: clínica d'animals de renda i companyia, diversos projectes o memòries sanitàries en empreses alimentàries i nuclis zoològics i altres serveis per al Govern balear (Departament d'Estadística), control de ports, escorxadors i produccions ramaderes.
 

Línies d'Investigació

 • Caracterització: morfològica, productiva i genètica.
 • Conservació de recursos genètics animals
 • Producció animal, anàlisi de mercats, certificació i diferenciació

 Serveis

 • Conservació de la biodiversitat.
 • Millores productives: quantitat, qualitat i diferenciació.
 • Innovación en la gestión de las explotaciones agrícolas
 • Innovació en la gestió de les explotacions agrícoles.
 • Gestió de produccions sostenibles.

Projectes

 • Proyecto I+D+I del INIA: Análisis de la diversidad genética de razas ovinas mediante genotipado de alta densidad e identificación de alelos distintivos de razas mediante secuenciación masiva de genes (2011-2014).
 • Participación en el proyecto International ADAPTMAP Goat Genome Consortium.
 • Análisis de la diversidad genética, estructura genética y relaciones en diversas especies: ovino, caprino, porcino, bovino, etc.
 • Diseño e implementación de programas de conservación y mejora de las razas autóctonas de les Illes Balears.
 • Creación y desarrollo del Centro Oficial de Recogida, almacenamiento y distribución de germoplasma – Banco de germoplasma de les Illes Balears.

Publicacions

 • Badaoui B, Manunza A, D'Andrea M, Pilla F, Capote J, Jordana J, Ferrando A, Martínez A, Delgado JV, Landi V, Gómez M, Pons A, El Ouni M, Vidal O, Amills. Identification of c-483>T polymorphism in the caprine tyrosinase-related protein 1 (TYRP1) gene. Journal Italian Animal Sciencie 2012. Ital J Anim Sci vol.11:e12, 2012

  Gama LT, Martínez AM, Carolino I, Landi V, Delgado JV, Vicente A, Vega-Pla JL, Cortés O, Sousa CO and BIOPIG Consortium. Genetic structure, relationships and admixture with wild relatives in native pig breeds form Iberia and its islands. Gama et al. Genetics Selection Evolution 2013, 45:18

  Badaoui B., Manunza A., Castelló A., D’Andrea M., Pilla F, Capote J., Jordana J., Ferrando A., Martínez A., Cabrera B., Delgado JV, Landi V, Gómez M, Pons A, El Ouni M, Vidal O, Amills. Technical note: Advantages and limitations of authenticating Palmera goat dairy products by pyrosequencing the melanocortin 1 receptor (MC1R) gene. American Dairy Science Association, 2014. J. Dairy Sci. 97:7293–7297

  Revidatti M.A., Delgado J.V., Gama L.T., Landi V., Ginja C., Alvarez L.A., Vega-Pla J.L., Martínez A.M., BioPig Consortium. Genetic characterization of local Criollo pig breeds form the Americas using microsatellite markers. Revista Animal Science 2014 Volumen: 92: 4823 – 4832.

  Pons A. L., Landi V., Martinez A., Delgado J. V. Biodiversity and genetic structure of Balearic sheep breeds. Journal of Animal Breeding and Genetics, 2015 J. Anim. Breed. Genet. (2015) 1–9

  Martínez A.; Gama L. T.; Delgado J.V.; Cañón J.; Amills M.; Bruno de Sousa C.; Ginja C.; Zaragoza P.; Manunza A.; Landi V.; Sevane N.; BioGoat Consortium. The Southwestern fringe of Europe as an important reservoir of caprine biodiversity. Revista Genetics Selection Evolution (2015) Volumen 47: 1 - 13

  Ferrando A., Manunza A., Jordana J., Capote J., Pons A., Pais J., Delgado T.; Atoche P., Cabrera B., Martínez A., Landi V., Delgado J.V., Argüello A., Vidal O., Lalueza-Fox C., Ramírez, O., Amills M. A mitochondrial analysis reveals distinct founder effect signatures in Canarian and Balearic goats. International Foundation for Animal Genetics 2015: 1 – 5.

  Manunza A., Cardoso T.F., Noce A., Martínez A., Pons A., Bermejo L.B., Landi V., Sánchez A., Jordana J., Delgado J.V., Adán S., Capote J., Vidal O., Ugarte E., Arranz J.J., Calvo J. H., Casellas J., Amills M. Population structure of eleven Spanish ovine breeds and detection of selective sweeps with BayeScan and hapFLK. Scientific Reports | 6:27296 | DOI: 10.1038/srep27296, 2016.

  Manunza A., Noce A., Serradilla J.M., Goyache F., Martínez A., Capote J., Delgado J.V., Jordana J., Muñoz E., Molina A., Landi V., Pons A., Balteanu V., Traoré A., Vidilla M., Sánchez-Rodríguez M., Sànchez A, Figueiredo CardosoT., Amills M. A genome-wide perspective about the diversity and demographic history of seven Spanish goat breeds. Genetics Selection Evolution 2016. Genet Sel Evol (2016) 48:52: 1-9. Biodiversidad caprina en España

  Fernández de Sierra G., Adán S., Camacho M.E., Pons A., Barba-Capote C., Jordana J., Zaragoza P., Martín I., León-J.M., Nogales-Baena, S.; Cabello-Salinas A.; Gámiz-Ramírez P.; Micheo J.M., Pleguezuelos J., Vidilla M., Parés P.M., Kucherova I., Delgado J.V. Biodiversidad Caprina en España. Biodiversidad Caprina Iberoamericada. Red Conbiand 2016: 13-56.