Diego Olmo García

Dr. Enginyer Agrónomo- Responsable del Laboratori Oficial de Sanitat Vegetal de les Illes Balears
SEMILLA- Empresa Adscrita a Conselleria de MediAmbient, Agricultura i Pesca. Sede: Edificisa Granja CarrerEusebi Estada 145. 07008 Palma
lang-es_es 839
lang-en_us 2325

Dr. Ingeniero Agrónomo- Responsable del Laboratorio Oficial de Sanitat Vegetal de les Illes Balears

València (1975), doctor Enginyer Agrònom (Universitat Politècnica de València).

Des de 2001 treballa com a tècnic del Laboratori de Sanitat Vegetal de la Conselleria de Medi ambient, Agricultura i Pesca. És membre actiu de la Societat Espanyola de Fitopatologia (SEF) i del Grup Especialitzat en Detecció, Diagnòstic i Identificació (GEDDI). Té publicacions relacionades amb la patologia vegetal en revistes internacionals d'impacte com Plant Disease, European Journal of Plant Pathology o Persoonia, així com comunicacions en congressos nacionals i internacionals. Es va incorporar a la docència com a professor associat de Patologia Vegetal el curs 2013-14 en el grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Natural, i el 2015, al Màster en Enginyeria en Agronomia. Ha dirigit diversos treballs de fi de grau. Col·labora en diferents projectes de recerca nacionals relacionats amb la patologia vegetal.

Línies de recerca

  • Fitopatologia en general
  • En particular, fongs fitopatògens que afecten la fusta en espècies llenyoses

Serveis

  • Servei de detecció i diagnòstic de plagues i malalties dels vegetals
  • Recerca en plagues i malalties dels vegetals i el seu control

Projectes

  • Nuevas herramientas epidemiológicas y moleculares para el manejo de enfermedades fúngicas de la parte aérea en frutales. RTA-2013-00004-C03-03

Publicacions

  • Olmo, D., Armengol, J., León, M., Gramaje, D. 2016. Characterization and Pathogenicity of Botryosphaeriaceae Species Isolated from Almond Trees on the Island of Mallorca (Spain). Plant Disease 100: 2483-2491.
  • Olmo, D., Armengol, J., León, M., Gramaje, D. 2015: Pathogenicity testing of lesser-known fungal trunk pathogens associated with wood decay of almond trees. European Journal of Plant Pathology 143: 607-611.
  • Olmo, D., Gramaje, D., Agustí-Brisach, C., León, M, Armengol, J. 2014: First report of Phaeoacremoniumvenezuelense associated with wood decay of apricot trees in Spain. Plant Disease 98: 1001.
  • Gramaje, D., Agustí-Brisach, C., Pérez-Sierra, A., Moralejo, E., Olmo, D., Mostert, L., U. Damm, Armengol, J. 2012 Fungal trunk pathogens associated with wood decay of almond trees on Mallorca (Spain) Persoonia 28, 2012: 1–13