Jaime Vadell

Professor Titular d'Universitat
Universitat de les Illes Balears
lang-es_es 1433
lang-en_us 1437

Professor titular d'universitat del Departament de Biologia de la Universitat de les Illes Balears. Imparteix docència en els estudis d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural i a Biologia.
A més de les tasques docents a la Universitat, ha participat en cursos de divulgació d'aspectes mediambientals de l'agricultura, especialment, Agricultura Ecològica.
Com a investigador ha treballat en la caracterització i cartografia de sòls i en la gestió agrícola del sòl des de diferents perspectives: maneig del sòl (especialment en agricultura ecològica), ús de llots de depuradora en agricultura, ús de compost de la fracció orgànica de recollida municipal (FORM) i reg amb aigües residuals depurades.
L'avaluació de l'impacte de l'aplicació d'aigües residuals depurades sobre el sòl, amb referència als continguts en metalls pesants, activitat biològica (biomassa microbiana, respiració i activitats enzimàtiques del sòl) i fertilitat física i química, ha estat una de les principals línies de treball.
També treballa en la caracterització de sòls per a la seva avaluació ambiental i agronòmica. Establir els nivells de referència de metalls pesants per als sòls de les Illes Balears és l'objectiu fonamental.

Línies de recerca

 • Caracterització de sòls
 • Gestió agroecològica del sòl. Agricultura ecològica
 • Ús d'aigües residuals depurades en l'agricultura

Serveis

 • Avaluació de sòls
 • Anàlisi de la fertilitat de sòls agrícoles. Planificació de la fertilització de sòls
 • Gestió agroecològica de finques agrícoles. Agricultura ecològica

Projectes

 • Efectos del riego con agua regenerada en suelos, acuíferos y cultivos. (Subproyecto: Incidencia del riego con aguas residuales depuradas sobre el suelo). Empresa TRAGSA (2012-2016)
 • Estudio de metales pesados en los suelos agrarios de las Islas Baleares. Proyecto de investigación aplicada financiado por la Conselleria de MediAmbient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears (2016-17)

Publicacions

 • Adrover, M.; Moyà.G.; Vadell, J. (2017) Seasonal and depth variation of soil chemical and biological properties in alfalfa crops irrigated with treated wastewater and saline groundwater.Geoderma. 286: 54-63.
 • Martorell, S.; Diaz-Espejo, A.; Tomàs, M.; Pou, A.; El Aou-ouad, H.; Escalona, J.M.; Vadell, J.; Ribas-Carbó, M.; Flexas, J.; Medrano, H. (2015) Differences in water-use-efficiency between two Vitisvinifera cultivars (Grenache and Tempranillo) explained by the combined response of stomata to hydraulic and chemical signals during water stress. Agricultural Water Management, 156: 1-9.
 • Adrover, M; Moyà, G; Vadell, J. (2013) Use of hydroponics culture to assess nutrient supply by treated wastewater.Journal of Environmental Management.127: 162-165.
 • Vadell, J., Colombàs, M., Farrús, E., Forss, A., Adrover, M. (2013) Reptes per a la protecciódelssòls.Editorial.Bolletí de la Societatd'Història Natural de les Balears. 56: 9-24.
 • Adrover, M.; Farrús, E.; Moyà, G., Vadell, J. (2012) Chemical properties and biological activity in soils of Mallorca following twenty years of treated wastewater irrigation.Journal of Environmental Management, 95: S188-S192.
 • Adrover, M.; Moyà, G.; Vadell, J. (2012) Effect of Treated Wastewater Irrigation on Plant Growth and Biological Activity in Three Soil Types.Communications in Soil Science and Plant Analysis, 43: 1163-1180.