Javier Gulías

Professor Contractat Doctor
UIB
lang-es_es 1419
lang-en_us 1423

El doctor Javier Gulías és professor de l'àrea de Producció Vegetal del Departament de Biologia de la Universitat de les Illes Balears des de 2007. Va iniciar la seva carrera científica en l'estudi de l'adaptació de les espècies mediterrànies a la falta d'aigua, prestant especial atenció a la comparació entre espècies arbustives mediterrànies endèmiques i no endèmiques de les Illes Balears, tema en el qual va centrar la seva tesi doctoral (2004). Posteriorment, ha participat en diversos projectes de recerca sobre la resposta a la sequera de diverses espècies d'interès econòmic com la vinya i les gramínies perennes (tant per a ús farratger com a biocombustible). En l'actualitat dedica bona part de la seva activitat com a investigador a l'estudi de la relació entre productivitat i resistència a la dessecació en espècies vegetals, aprofundint en les causes i en les conseqüències d'aquesta relació, així com a la identificació d'espècies d'interès comercial en ambients mediterranis, principalment per a ús ornamental i en agricultura extensiva.
L'activitat docent del doctor Gulías se centra en el grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural de la UIB (in imparteix les assignatures: Viverística, Tallers de Jardineria i Paisatgisme I i Gespes), a més de ser el responsable de relacions internacionals d'aquest programa de grau. D'altra banda, és codirector del Màster en Biotecnologia aplicada de la UIB i secretari del programa de Doctorat en Biologia de les Plantes d'aquesta mateixa universitat.
A més d'aquestes activitats, el doctor Gulías ha dirigit diversos projectes de cooperació amb Bolívia i Colòmbia centrats en l'intercanvi docent i d’investigació amb institucions d'ensenyament superior de tots dos països (Herbari Nacional de Bolívia, Unitat Acadèmica Camperola de Tiahuanacu - Universitat Catòlica de Bolívia, Universitat de Nariño, Colòmbia).

Líneas de Investigación

 • Ecofisiologia d'espècies mediterrànies
 • Adaptació i aclimatació a la sequera
 • Jardineria en condicions mediterrànies i eficiència en l'ús de l'aigua

Servicios

 • Assessoria en jardineria sostenible

Proyectos

 • Optimization of perennial grasses for biomass production (OPTIMA). European Union-FP7, 2011-2014
 • Análisis de Implantación de Innovadoras Cubiertas Ecológicas en Tejados y Paredes de Grandes Urbes de Clima Mediterráneo, SpanishMinistry-INNPACTO, 2011-2014
 • Mechanistic bases for the Trade-Off between Photosynthesis and Stress Tolerance: filling gaps for Evolutionary biology and Plant biotechnology (TOPSTEP). SpanishMinistry-CICyT, 2015-2018
 • Impulso a la investigación aplicada en producción agrícola sostenible en la Unidad Académica campesina de Tiahuancu (Bolivia), Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB, 2016
 • Fortalecimiento de capacidades científicas en ecofisiología de plantas e implementación de procesos de investigación en patrones fisiológicos y funcionales de plantas nativas y endémicas como valores objeto para la conservación de la biodiversidad de los páramos andinos (Colombia), Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB, 2017.

Publicaciones

 • Romero_Munar, A., Fernández Del_Saz, N., Ribas_Carbó, M., Flexas, J., Baraza, E., Florez_Sarasa, I.,Fernie, A.R. &Gulías, J. (2017) Arbuscular my corrhizal symbiosis with Arundodonax decreases root respiration and increases both photosynthesis and plantbiomass accumulation. Plant, Cell &Environment,DOI:10.1111/pce.12902 (in press)
 • Romero-Munar, A., Baraza, E., Cifre, J., Achir, C., Gulías, J. (2017).Leaf plasticity and stomatal regulation determines the ability of Arundodonax plantlets to cope with water stress
  Photosynthetica (in press)
 • El Aou-Ouad, I. Florez-Sarasa, M. Ribas-Carbó, J. Flexas, H. Medrano, J. Gulías (2015). Trade-offs between seedling growth, plant respiration and water-use efficiency in two Mediterranean shrubs Rhamnusalaternus and Rhamnusludovici-salvatoris.Photosynthetica, Vol 53, pp 537-546.
 • El Aou-ouad, H.; Medrano, H.; Lamarti, A.; Gulias, J.(2014).Seed germination at different temperatures and seedling emergence from different depths of Rhamnusalaternus and Rhamnusludovici-salvatoris. Central European Journal Of Biology, Vol 9, pp 569-578
 • Flexas, J.; Díaz-Espejo, A.; Gago, J.; Gallé, A.; Galmés, J.; Gulías, J.; Medrano, H.(2014).Photosynthetic limitations in Mediterranean plants: A review. Environmental and Experimental Botany, Vol 103, pp 12-23
 • Medrano, H.; Flexas, J.; Pou, A.; Tomás, M.; Martorell, S.; Gulías, J.; Ribas-Carbó, M.; Gago, J.; Escalona, J.M. (2014). La eficiencia en el uso del agua en vid: vias de optimización. EnoviticulturaNºEspecial, Vol 31, pp 34-39.
 • Vidal, P.; Marinangeli, P.; Medrano, H.; Gulias, J. (2013).Water use efficiency and growth capacity of two amaryllidaceae species under three different water regimes.
  Acta Horticulturae,Vol 1000, pp 223-227
 • Gulías, J.; Seddaiu, G.; Cifre, J.; Salis, M.; Ledda, L. (2012).Leaf and Plant Water Use Efficiency in Cocksfoot and Tall Fescue Accessions under Differing Soil Water Availability
  CropScience,Vol 52, pp 2321-2331.
 • Medrano, H.; Pou, A.; Tomás, M.; Martorell, S.; Escalona, J.M.; Gulias, J.; Flexas, J. (2012) Improving water use efficiency in grapevines: agronomic and biotechnological approaches
  Acta Horticulturae, Vol 931, pp 97-107
 • Lefi, E.; Conesa, M.A.; Cifre, J.; Gulías, J.; Medrano, H.(2012).Dry matter allocation in Medicagoarborea and Medicagocitrina in response to drought and defoliation. Crop & Pasture Science Vol 63, pp 179-189.