Miguel Ángel Miranda

TU
Facultat de Ciències. Biologia

Llicenciat en Biologia per la UIB el 1994. Professor de l'àrea de Zoologia de la UIB des de l'any 1995. La seva carrera es va iniciar amb l'estudi del parasitisme en postes de la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa). L'any 1995 va començar a treballar amb la mosca de la fruita mediterrània (Ceratitis capitata). Va fer la tesi doctoral, defensada l'any 1999, sota la direcció de la doctora Aina Alemany Ferrà i obtingué la menció de doctor europeu. En el transcurs dels anys 1995, 1996 i 1997 va realitzar estades a les universitats de Montevideo (Uruguai), San Salvador de Jujuy (Argentina) i Caxias do Sul (Brasil), on treballà amb pugons de tabac, cotxinilles de cítrics i tèrmits respectivament. L'any 1998 va realitzar una estada a la Universitat de Southampton (Regne Unit) per completar part de la seva tesi doctoral. A partir de l'any 2000 va començar a treballar en els vectors del gènere culicoides (Ceratopogonidae), transmissors del virus de la llengua blava. La recerca científica en el període 2000-2015 també ha inclòs altres grups de vectors, com paparres vectors de bacteris, flebòtoms vectors de Leishmania infantum i especialment mosquits, com el mosquit tigre Aedes albopictus. També ha treballat amb himenòpters parasitoides controladors de plagues agrícoles, el morrut roig de la palmera (Rhynchophorus ferrugineus), els paràsits d'abelles com Varroa destructor, el paràsit de les ovelles Oestrus ovis i el mosquit verd de la vinya, Empoasca vitis. De 2013 a 2014 va realitzar una estada a Illinois (EUA) en col·laboració amb l’USDA per estudiar els vectors culicoides transmissors del virus de la malaltia epizoòtica dels cérvols. En l'actualitat forma part del comitè científic de l'Animal Health and Welfare de l’EFSA. L'últim projecte que coordina tracta sobre els vectors del bacteri Xylella fastidiosa, detectat a les Balears el 2016.

Línies de recerca

 • Bioecologia i control de plagues agrícoles i forestals
 • Bioecologia de vectors de malalties
 • Entomologia mèdica i veterinària
 • Parasitologia mèdica i veterinària
 • Entomofauna d'interès en cultius i ramaderia

Serveis

 • Mostreig i identificació de plagues i els seus enemics naturals
 • Desenvolupament de programes de control integrat de plagues i reducció de l'ús de plaguicides
 • Estudi d'enemics naturals i el seu ús en control biològic
 • Programes de control enfront d'espècies invasores d'importància agrícola i/o ramadera
 • Control de vectors de malalties vegetals i animals
 • Estudi de la càrrega parasitària ramadera
 • Assessorament en tècniques de mostreig de plagues i enemics naturals, diagnòstic parasitològic i estudis de competència vectorial

Projectes

 • Título del proyecto: VECMAP contractnumber 4000104503/11/NL/US.
  Entidad financiadora:EuropeanSpace Agency. Application Promotions Programme,
  Entidades participantes: 12 instituciones. 9 países europeos.
  Duración, desde: 2011 hasta: 2013 Cuantía de la subvención: €
  Investigador responsable: Dr. GuyHendrickx AVIA-GIS
  Número de investigadores participantes: 25
 • Título del proyecto: DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO FRENTE A MOSQUITOS (DIPTERA:CULICIDAE) EN PRAIA (CABO VERDE
  Entidad financiadora:OCDS (UIB)
  Entidades participantes: Laboratorio de Zoología. Universitat de les Illes Balears
  Duración, desde: 2012 hasta: 2013 Cuantía de la subvención: 10000 €
  Investigador responsable: Dr. Miguel Ángel Miranda. UIB
  Número de investigadores participantes: 7
 • Título del proyecto: Desenvolupamentd’un programa de control integrat, ambadequació i pressupost de l’actuació, contra l’escarabat de les palmeres (Rhynchophorusferrugineus): biologia, ecologia, dinàmica poblacional i mètodes de control.
  Entidad financiadora:Govern Balear
  Entidades participantes: Laboratorio de Zoología. Universitat de les Illes Balears
  Duración, desde: 2012 hasta: 2013 Cuantía de la subvención: 11669,59 €
  Investigador responsable: Dr. Miguel Ángel Miranda. UIB
 • Título del proyecto: FruitFlyNET - A location-aware system for fruit fly monitoring and pest management control
  Entidad financiadora:ENPI
  Entidades participantes: Laboratorio de Zoología. Universitat de les Illes Balears
  Duración, desde: 2014 hasta: 2015 Cuantía de la subvención: 1.662.872,32 €
  Investigador responsable: Dr. Theodore Tsiligiridis. AUA. Greece Coordinador UIB: Dr. Miguel Ángel Miranda.
  Número de investigadores participantes: 25
 • Título del proyecto: Estudio sobre West Nile, Toscana y otros arbovirus en Cádiz, Baleares y Canarias
  Entidad financiadora:ISCIII
  Entidades participantes: ISCIII, Laboratorio de Zoología UIB, H.U. Puerto Real, Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias.
  Duración, desde: 2014 hasta: 2017 Cuantía de la subvención: 127.741,86 €
  Investigador responsable: Dras. Mª Paz Sánchez-Seco & Ana Vázquez González
  Número de investigadores participantes: 10
 • Título del proyecto: Viavilidad de utilización deBombusterrestris (abejorro) como polinizador en el cultivo del almendro, y detección, identificación y control de las especies del genero Empoasca(Homoptera; Cicadellidae)de importància econòmica en el cultivo de la viña.
  Entidad financiadora: Govern Balear. Conselleriad’Agricultura.
  Entidades participantes: Laboratorio de Zoología UIB
  Duración, desde: 2016 hasta: 2016 Cuantía de la subvención: 20.328 €
  Investigador responsable: Dr. Miguel Ángel Miranda Chueca
  Número de investigadores participantes: 3

Publicacions

 • R. DEL RÍO, R. VENAIL, C. CALVETE, C. BARCELÓ, T. BALDET, J. LUCIENTES &M. A. MIRANDA. 2013. Sensitivity of Culicoidesobsoletus (Meigen) (Diptera: Ceratopogonidae) to Deltamethrindetermined by an adapted WHO standard susceptibility test. PARASITOLOGY. Volume: 141; Issue: 4; Pages: 542-546.
 • DEL RÍO, R., BARCELÓ, C. LUCIENTES, J. &MIRANDA, MA. 2014. Detrimentaleffect of cypermethrintreated nets on Culicoides populations (Diptera; Ceratopogonidae) and non-targetedfauna in livestockfarms. Veterinary Parasitology. 199(3-4):230-4.
 • R. DEL RÍO, C. BARCELÓ, C. PAREDES-ESQUIVEL, J. LUCIENTES &M. A. MIRANDA. 2014.Susceptibility of Culicoides species biting midges to deltamethrin-treated nets as determined under laboratory and field conditions in the Balearic Islands, Spain. Medical and Veterinary Entomology, 28(4), 414-420.
 • VENAIL, R., LHOIR, J., FALL, M., DEL RÍO, R., TALAVERA, S., LABUSCHAGNE, K., MIRANDA, M.,PAGÈS, N., VENTER, G., RAKOTOARIVONY, I., ALLÈNE, A., SCHEID, B., GARDÈS, L., GIMONNEAU, G., LANCELOT, R., GARROS, C., CÊTRE-SOSSAH, C., BALENGHIEN, T., CARPENTER, S., BALDET, T. (2015). How do species, population and active ingredient influence insecticide susceptibility in Culicoides biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) of veterinary importance? Parasites &Vectors, 8, 439. http://doi.org/10.1186/s13071-015-1042-8.
 • JACQUET, S., GARROS, C., LOMBAERT, E., WALTON, C., RESTREPO, J., ALLENE, X., BALDET, T., CETRE-SOSSAH, C., CHASKOPOULOU, A., DELECOLLE, J.C., DESVARS, A., DJERBAL, M., FALL, M., GARDES, L., DE GARINE-WICHATITSKY, M., GOFFREDO, M., GOTTLIEB, Y., GUEYE FALL, A., KASINA, M., LABUSCHAGNE, K., LHOR, Y., LUCIENTES, J., MARTIN, T., MATHIEU, B., MIRANDA, M.,PAGES, N., PEREIRA DA FONSECA, I., RAMILO, D.W., SEGARD, A., SETIER-RIO, M., STACHURSKI, F., TABBABI, A., TALLA SECK, M., VENTER, G., ZIMBA, M., BALENGHIEN, T., GUIS, H., CHEVILLON, C., BOUYER, J., HUBER, K. 2015. Colonization of the Mediterranean Basin by the vector biting midge species Culicoidesimicola: an old story. Mol. Ecol. 2015 Oct 13. doi: 10.1111/mec.13422.
 • COLLANTES, F., DELACOUR, S., ALARCÓN-ELBAL, P. M., RUIZ-ARRONDO, I., DELGADO, J. A., TORRELL-SORIO, A., BENGOA, M., ERITJA, R., MIRANDA, M.A., MOLINA, R., JAVIER LUCIENTES, J.2015. Review of ten-years presence of Aedesalbopictus in Spain 2004–2014: known distribution and public health concerns. Parasites & Vectors, 8 (1), 655.
 • JACQUET, S., HUBER, K., PAGÈS, N., TALAVERA, S., BURGIN, L. E., CARPENTER, S., SANDERS, C., DICKO, A.H. , DJERBAL, M., GOFFREDO, M. , LHOR Y., LUCIENTES, L., MIRANDA-CHUECA, M.A., PEREIRA DA FONSECA, I., RAMILO, R.W., SETIER-RIO, ML, BOUYER, J., CHEVILLON, C., BALENGHIEN, T., GUIS, H., GARROS, C. 2016. Range expansion of the Bluetongue vector, Culicoidesimicola, in continental France likely due to rare wind-transport events. Scientific Reports, 6 (May), 27247. Nature Publishing Group. Retrieved from  http://www.nature.com/articles/srep27247
 • NESTEL, D., REMPOULAKIS, P., MIRANDA, M. A., & PAPADOPOULOS, N. T. (2016). The Evolution of Alternative Control Strategies in a Traditional Crop: Economy and Policy as Drivers of Olive Fly Control. In A. R. Horowitz & I. Ishaaya (Eds.), Advances in Insect Control and Resistance Management (pp. 9-26). Springer International Publishing. Retrievedfrom http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-31800-4

 • HARRUP, L. E., MIRANDA, M. A., & CARPENTER, S. (2016). Advances in control techniques for Culicoides and future prospects. VeterinariaItaliana, 52(3-4), 247-264.
 • EFSA AHAW Panel (EFSA Panel on Animal Health and Welfare): MIGUEL ANGEL MIRANDA, DOMINIQUE BICOUT, ANETTE BOTNER, ANDREW BUTTERWORTH, PAOLO CALISTRI, KLAUS DEPNER, SANDRA EDWARDS, BRUNO GARIN-BASTUJI, MARGARET GOOD, CHRISTIAN GORTAZAR SCHMIDT, VIRGINIE MICHEL, SIMON MORE, SØREN SAXMOSE NIELSEN, MOHAN RAJ, LISA SIHVONEN, HANS SPOOLDER, JAN AREND STEGEMAN, HANS H. THULKE, ANTONIO VELARDE, PREBEN WILLEBERG, CHRISTOPH WINCKLER. 2016. Assessing the health status of managed honeybee colonies (HEALTHY‐B): a toolbox to facilitate harmonised data collection. EFSA Journal, 14(10).