Universitat de les illes balears - INIA - Govern

INAGEA

L’Institut de Recerca Agroambiental i d’Economia de l’Aigua (INAGEA) és un institut de recerca mixt entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Direcció General d’Agricultura i Ramaderia i Direcció General d’Innovació i Recerca), la Universitat de les Illes Balears (UIB) i l’Institut Nacional de Recerca i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA).

 

L’INAGEA neix amb els objectius de generar coneixements científics i tecnològics i de transferir-los al sector agroalimentari i ambiental.

En el conveni de creació es remarquen les línies bàsiques de recerca, que s’adaptaran a les necessitats del sector i al Pla de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears.

 

En el seu Pla estratègic es remarca especialment l’interès d’impulsar una estreta col•laboració amb l’entorn immediat, cooperant amb entitats locals en programes específics d’R+D+I i amb empreses públiques i privades del sector en activitats de recerca, formació, transferència i divulgació.

Departaments

Producció Agroalimentària

En aquest departament s’agrupen investigadors principalment dedicats a la Tecnologia d’Aliments

Bases Edafològiques i Fisiologia Vegetal
Hortalizas Bases Edafológicas

En aquest departament s’agrupen investigadors principalment dedicats a les Ciències del Sòl i a la Fisiologia de les plantes

Sanitat i Producció Animal i Vegetal

En aquest departament s’agrupen investigadors principalment dedicats a la Producció Vegetal i Animal i a la Sanitat de Cultius Agrícoles i Ramaders

Producció Pesquera

En aquest departament s’agrupen investigadors principalment dedicats a la Producció pesquera en piscifactories

D'Eficiència en l'Ús de l'Aigua

En aquest departament s’agrupen investigadors principalment dedicats a l’Eficiència en l’Ús de l’Aigua per a les plantes i cultius i a les tecnologies de reg

INAGEA als medis

Els mitjans de comunicació s’han convertit en una peça fonamental per a la transmissió del coneixement científic a la societat. La presència de centres de recerca cada vegada és més important de cara a incrementar el coneixement de l’opinió pública i la valoració social del treball dels investigadors, i així afavorir la divulgació del coneixement

laptop frame
hero image

Activitats i Seminaris

    INAGEA: El resultat d'un esforç compartit

    INAGEA: El resultat d'un esforç compartit

    L’INAGEA és el resultat de l’esforç mantingut durant més de set anys per la UIB i les Direccions Generals de Recerca i d’Agricultura del Govern de les Illes Balears.