Qui som

L’INAGEA es constitueix amb personal investigador, administratiu i de serveis procedent de cadascun dels organismes que signen el seu conveni de creació: la Universitat de les Illes Balears (UIB), l’Institut Nacional de Recerca i Tecnologia Agrària (INIA) i el Govern de les Illes Balears (GB), particularment la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

El personal investigador s’organitza actualment en 5 departaments d’acord amb les línies de recerca reflectides en el conveni de creació:

Departaments

Departament de Producció Agroalimentària

En aquest departament s’agrupen investigadors principalment dedicats a la Tecnologia d’Aliments

Departament de Bases Edafològiques i Fisiologia Vegetal
Hortalizas Bases Edafológicas

En aquest departament s’agrupen investigadors principalment dedicats a les Ciències del Sòl i a la Fisiologia de les plantes

Departament de Sanitat i Producció Animal i Vegetal

En aquest departament s’agrupen investigadors principalment dedicats a la Producció Vegetal i Animal i a la Sanitat de Cultius Agrícoles i Ramaders

Departament de Producció Pesquera
En aquest departament s’agrupen investigadors principalment dedicats a la Producció pesquera en piscifactories
Departament d'Eficiència en l'Ús de l'Aigua

En aquest departament s’agrupen investigadors principalment dedicats a l’Eficiència en l’Ús de l’Aigua per a les plantes i cultius i a les tecnologies de reg

INAGEA: Un esforç compartit

INAGEA: Un esforç compartit

L’INAGEA és el resultat de l’esforç mantingut durant més de set anys per la UIB i les Direccions Generals de Recerca i d’Agricultura del Govern de les Illes Balears.