L’INAGEA continua amb la recuperació, protecció i difusió de varietats minoritàries de vinya de les Illes Balears

L’INAGEA continua amb la recuperació, protecció i difusió de varietats minoritàries de vinya de les Illes Balears

L’INAGEA continua amb la recuperació, protecció i difusió de varietats minoritàries de vinya de les Illes Balears

Com a continuïtat de la línia de recerca liderada per la Dra. Josefina Bota, es durà a terme al INAGEA (Instituto de Investigaciones Agroambientales y de Economía del Agua) el projecte “Obtenció de material de vinya lliure de virus i la seva caracterització” (BIA09/18). Aquest projecte, finançat per Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i el FOGAIBA, pretén continuar amb la feina que des de fa uns anys es dur a terme conjuntament entre l’Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera (IRFAP) i la Universitat de les Illes Balears. L’objectiu final d’aquest projecte de recuperació de varietats minoritàries, és posar en valor aquest patrimoni varietal que posseeixen les Illes i fer les primeres passes perquè aquest material pugui ser autoritzat i, per tant, arribar algun dia al viticultor amb garanties. El projecte, pretén obtenir els primers resultats durant l’estiu de 2020. Aquests resultats estaran a disposició gratuïtament a la pàgina web de l’INAGEA.

Varietat Vinater blanc. Font: IRFAP