Seminario específico INAGEA. ‘Desenvolupament de mètodes d’observació per quantificar millor els fluxos de sediments en suspensió i rastrejar el seu origen en conques de drenatge’