Seminaris

A l’INAGEA s’organitzen seminaris que permeten la difusió de la recerca i la discussió científica i ofereixen també una contribució significativa a la divulgació al sector agroalimentari de les Illes Balears.

Els seminaris tenen lloc habitualment al Centre d’Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears (edifici Antoni Maria Alcover i Sureda), per acostar l’institut al conjunt de la comunitat universitària i la Universitat al conjunt de la societat.

PRÓXIMOS SEMINARIOS

SEMINARIOS REALIZADOS