Serveis

L’INAGEA proporciona diferents serveis cientificotècnics, dirigits al sector agroalimentari i ambiental i a grups de recerca d’institucions públiques i/o empreses privades.

Aquest conjunt de serveis, compost per un ampli espectre de tècniques i assaigs, disposa d’instal•lacions que integren infraestructures i equipaments dedicats a la realització de tècniques especialitzades. Estan dotats de personal qualificat que ofereix assessoria i suport tècnic.

ELS NOSTRES SERVEIS

Anàlisi i diagnòstic en plantes i sòls

Control de plagues i malalties

Gestió pesquera

Anàlisi i tecnologia d’aliments

Servei de Biotecnologia Vegetal