Anàlisi i diagnòstic en plantes i sòls

  • Caracterització i desenvolupament de varietats tolerants a factors d’estrès
  • Caracterització i millora de varietats hortícoles
  • Biofortificació de llavors. Optimització de nivells de nutrients, tals com proteïnes, vitamines i macro-micronutrients
  • Estudis de fenotipatge massiu, mapatge genètic, anàlisi de QTL i gens candidat
  • Anàlisi de la fertilitat de sòls agrícoles. Planificació de la fertilització de sòls
  • Gestió agroecològica de finques agrícoles
  • Gestió i aprofitament de residus orgànics en la fertilització i restauració de sòl
  • Recuperació de sòls contaminats, degradats o erosionats

Personal del servei