Anàlisi i tecnologia d’aliments

  • Millora i innovació de processos alimentaris
  • Aplicació de noves tecnologies a processos d’assecatge
  • Anàlisi sensorial d’aliments

Personal del servei