Control de plagues i malalties

  • Servei de detecció i diagnòstic de plagues i malalties dels vegetals
  • Estudi d’enemics naturals i el seu ús en control biològic
  • Programes de control enfront d’espècies invasores d’importància agrícola i/o ramadera
  • Control de vectors de malalties en ramaderies
  • Estudi de la càrrega parasitària ramadera

Personal del servei

Diego Olmo García
Dr. Enginyer Agrónomo- Responsable del Laboratori Oficial de Sanitat Vegetal de les Illes Balears