Gestió de reg i eficiència en l’ús de l’aigua

  • Implantació de noves tecnologies per a l’estima de l’estat hídric, creixement i producció de cultius.
  • Assessorament en la gestió del reg i nutrició de cultius i zones verdes.
  • Assessorament en estudis de balanços de carboni i aigua en plantes.
  • Mesures de fotosíntesi i tolerància a estrès.

Personal del servei