Gestió pesquera

  • Identificació/autenticació d’espècies pesqueres i aqüícoles mitjançant tècniques de biologia molecular en productes comercials frescs i transformats.
  • Detecció d’agents patògens en espècies marines mitjançant tècniques de biologia molecular.
  • Traçabilitat de productes pesquers.
  • Controls oficials.

Personal del servei